Analele Aradului, Anul 1, Nr. 1, 2015

Cuprins

Cuvânt înainte/Foreword.………………………………………. 3
I. Istorie/ History ………………………………………………… 13
Ioan Traia
Istoricul satului Izvin judeţul Timiş
The History of Izvin Village, Timis County……………………. 13
Augustin Mureşan
Consideraţii în legătură cu monoxilele de transport sare
descoperite în albia Râului Crişul Alb
Considerations regarding monoxyle salt transport boats
discovered in the Crişul Alb river bed…………………………. 64
Ștefan Grosu
Despre patronatul regal
About the Regal Patronage ………………………………………………….. 87
Dan Demşea
Cele două colonii sătești „Checheci” din teritoriul extravilan
al orașului Arad (secolele XVIII-XIX)
The Two „Checheci” Village Colonies from the Outskirts of
Arad City (centuries XVIII-XIX)………………………………. 94
Corina Bejan Vaşca
Buteni, judeţul Arad (1791-1930)
Buteni, Arad County (1791-1931)………………………………. 109
Doru Sinaci
Constituirea primei formaţiuni politice româneşti din
Monarhia Habsburgică
The Constitution of the First Romanian Political Formation
from the Habsburg Monarchy………………………………….. 123
Vasile Bogdan
“Dorea să treacă în zbor Carpaţii, să-i unească pe români”.
Mărturiile lui Ion Ciulu, mecanicul lui Aurel Vlaicu
“He wanted to fly over the Carpathians, to unite the
Romanians”. Ion Ciuliu Confessions, the Mechanic of Aurel
Vlaicu…………………………………………………………….. 137
Niculina Paşca
Din rândurile soldaţilor din zona Solnoc Dăbâca. O altă faţă a
Primului Război Mondial
From the Ranks of Soldiers from the Solnoc Dabaca Area. A
New Facet of the First World War …………………………… 154
Alin Spânu
Spionul de la castelul Peleș. Castelanul Herman Wilke (1915-1916)
The spy from the Peles castle. The castellan Herman Wilke
(1915 – 1916)…………………………………………………….. 165
Bgdan Sorinca
Gardele Naţionale Române – primele structuri transilvănene
de ordine publică după Marea Unire
The Romanian National Guards – first public order structure
in Transylvania after the Unification with Romania………… 171
Augustin Mureşan, Călina Popovici, Ioan Popovici
Cu privire la cocardele tricolore din anul 1918 ale românilor
arădeni
Regarding tricolor cockades from the year of 1918 of
Romanians from Arad…………………………………………… 176
Laurențiu-Ștefan Szemkovics
Documente referitoare la starea de spirit a populației din raza
Postului Jandarmi Semlac, județul Arad (1941)
Documents referring to the state of mind of the population
from the radius of the Semlac Gendarme Post (1941)…………. 183
Ioan Tuleu
Bătălia de iarnă de la Lozovaia
The Winter Battle of Lozovaia………………………………….. 211
Costin Scurtu
Alianța Nord-Atlantică la sfârșitul secolului al XX-lea și
începutul secolului XXI
The North-Atlantic Alliance at the End of the XXth and
Beginning of the XXIst Century…………………………………………… 227
II. Biserica și Școala/ The Church and the School ….………… 240
Sorin Bulboacă
Contribuţii la istoria învăţământului în oraşul Lipova (sec.
XV-XVIII)
Contributions to the History of Education in the Town of
Lipova (centuries XV-XVIII)…………………………………… 240
Paul Krizner
Rânduiala maslului şi alte rânduieli inedite în diferitele ediţii
ale euhologhionului sau molitfelnicului ortodox
The Maslu Ceremony Habits and Other Special Habits in the
Different Editions of Orthodox Euhologhion and Molitfelnic… 249
Gheorghe Mihuţ
Capii Revoluţiei de la 1848 din Ţările Române traduc Biblia
The Heads of the 1848 Revolution from the Romanian
Countries translate the Bible…………………………………… 258
Ciprian Porumb-Ghiurco, Sergiu Marius Ghiurco
Reuniunea învățătorilor români sălăjeni. Adunarea jubiliară
de la Someș-Odorhei
The Reunion of Romanian Educators from Salaj. The Jubilee
Assembly from Somes-Odorhei…………………………………………….. 269
Maria Alexandra Pantea
Intelectuali arădeni susţinători ai activităţilor desfăşurate de
Reuniunea Învăţătorilor din Protopopiatele arădene
Arad Intellectuals Supportive of the Activities Deployed by the
Educators’ Reunion from the Romanian Deanery…………….. 279
Gheorghe Hodrea
Fonduri şi fundaţii existente în Eparhia Aradului între anii
1873-1937
Funds and Foundations Existing in Arad’s Diocese Between
1873-1937…………………………………………………………. 290
Gabriela Adina Marco
Înfiinţarea Parohiei Arad-Micălaca Nouă
The Establishment of the Arad-Micalaca Noua Parish………… 305
Margareta Gabriela Nisipeanu
Programul erasmus-un mecanism educațional funcțional
The Erasmus Program, a Functional Educational Mechanism. 317
Elena-Tia Sandu
Deliberarea lui Gerard de Cenad şi primele referiri la cei trei
tineri din literatura patristică
The deliberation of Gerard de Cenad and the first references
to the three youngsters from the patriotic literature………….. 334
Maria Marieta Gavra
Dificultăţi în învăţarea corectă a limbii române în spaţii
multiculturale din Ungaria
Difficulties in the correct learning of the Romanian language
in multicultural spaces from Hungary………………………….. 345
III. Societate și Antropologie culturală/ Society and cultural
Anthropology……………………………………………………..
359
Adriana Mihaela Macsut
Despre cugetarea filosofică antică din China și Grecia
About the Ancient Philosophical Thought from China and
Greece…………………………………………………………….. 359
Vasile Faur
Din antroponimia comunei Chisindia, judeţul Arad. Nume şi
porecle
From the anthroponomy of the Chisindia commune, Arad
County. Name and bynames……………………………………… 366
Horia Truţă
Piaţa Catedralei
(Tokoly ter, Piaţa Patriarh Miron Cristea, Piaţa Filimon Sârbu,
Piaţa Mare)
The Cathedral Square (Tokoly ter, Patriarch Miron Cristea
Square, Filimon Sârbu Square, Grand Square)………………………. 387
Elena Rodica Colta
Un inventar al edificiilor din Arad, construite în perimetrul de
tragere al cetăţii militare, propuse în 1813 pentru demolare
An Inventory of the Edifices of Arad, Built in the Perimeter
of the Military Stronghold, Proposed for Demolition in 1813… 416
Ioan Bolovan
ASTRA – model de organizare a societăţii civile româneşti din
Transilvania în timpul dualismului
ASTRA – Organization Model of Romanian Civil Society in
Transilvania During Dualism…………………………………… 422
Iuliu-Marius Morariu
Adunările generale ale ,,Astrei” la Năsăud şi Bistriţa între anii
1861-1918
General Elections of „ASTRA” at Nasaud and Bistrita
between 1861-1918………………………………………………………………. 431
9
Corneliu Pădureanu
Populaţia Aradului în anii Primului Război Mondial
Arad population during World War I………………………… 441
Mirela Pachiţa
Dezvoltarea instituţiilor sanitare şi specializarea personalului
medical din spaţiul arădean în perioada interbelică
The Development of Sanitary Institutions and Specialization
of Medical Personnel in the Arad Area in the Interwar Period 460
Dumitru Tomoni
Vasile Goldiş, preşedinte al „ASTREI” (1923-1932). Alegerile
de la Timişoara şi Caransebeş
Vasile Goldis, President of „ASTRA” (1923-1932). The
Elections from Timişoara and Caransebeş…………………….. 471
Emil Arbonie
Jurisdicţiile muncii şi asigurărilor sociale arădene
(1934-1946)
Work and social insurance jurisdiction in Arad (1934-1946)… 490
Daniela Stănciulescu
Modernitatea discursului eliadian
The Modernity of Eliade Speech………………………………… 512
Adrian Deheleanu
Istoria vieţii culturale şi literare în România comunistă
The history of the cultural and literary life in communist
Romania………………………………………………………….. 517
Adrian Nițu
Impactul „Celor Trei Valuri Töfler” în economia și societatea
arădeană în perioada anilor 1965-1989
The Impact of „The Three Tofler Waves” in the Economy and
Society of Arad, in the 1965-1989 Time Period………………… 543
Valentin Bugariu
Fenomenul presei rurale la Gătaia
The Phenomenon of Rural Press at Gataia…………………….. 553
Georgiana Izabela Coroian
Multiple perspective asupra căsătoriilor mixte
Multiple Perspectives on Mixed Marriages……………………………. 572
Doina Chiş, Smaranda Huţu
Fiertul plimezului la Ineu
Boiling Plum Jam at Ineu……………………………………….. 585
IV. Medalioane/ Medallions …..………………………………… 592
Aurel Dragoş
Petér Atzél. Un nume, o personalitate
Peter Atzel. A Name, a Personality……………………………… 592
Ioan Rancov
Eusebius Martin Fermendžin (1845 – 1897)
Eusebius Martin Fermendzin (1845-1897)……………………… 602
Mihai-Octavian Groza
Un cleric cãrturar astrist uitat: protopop stavrofor doctor
Sebastian Stanca (1878-1947). Viaţa, activitatea şi opera
A Forgotten Scholar Clergyman from Astra: Archpriest
Doctor Sebastian Stanca (1878-1947). Life, Activity and Opera 614
Răducu Rușeț
Viața și activitatea lui Constantin Stere
The life and activity of Constantin Stere …………………… 631
Felicia Aneta Oarcea
Învățătorul Gheorghe Bărbuceanu (1905 – 1993)
Educator Gheorghe Barbuceanu (1905-1993)…………………. 649
Lucian Ienăşescu
Învăţătorul Dumitru Dijmărescu, un animator cultural în
lumea satului arădean interbelic
Educator Dumitru Dijmarescu, a Cultural Animator in the
Interwar Ardeal Village…………………………………………. 661
Paul Krizner
Despre preotul dr. Pavel Vesa (1955 – 2013)
About the priest doctor Pavel Vesa (1955 – 2013)……………… 666
V. Recenzii/ Reviews…………………………………………….. 668
Sorin Bulboacă
Senatul Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din
Viena (31 octombrie- 27 noimebrie 1918), Editura Argonaut,
Cluj – Napoca, 2015
The Central Romanian Military Senate of the Officers and
Soldiers from Vienna (31 october – 27 november 1918),
Argonaut Publishing House, Cluj – Napoca 2015…………………… 668
Augustin Mureșan
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Documente cu sigilii ale unor
puncte de frontieră (1859-1866), Editura Ministerului
Afacerilor Interne, Bucureşti, 2015, 110 p.
Laurentiu-Stefan Szemkovics, Documents with Seals of Points
of Frontier (1859-1866), Editura Ministerului Afacerilor
Interne, Bucuresti, 2015, 110 p. ………………………………… 671
Traia Ioan
Calea Ferată Forestieră și Industrială „Trenu’ Mic“ Voislova –
Rusca Montană – Ruschița, Editura David Press Print,
Timișoara, 2015, 336 pagini
„The Industrial and Forest Railway” – „The Little Train” –
Voislova-Rusca Montana-Ruschita…………………………………… 673
VI. Supliment/Supplement……………………………………….
Alexandru-Daniel Piticari
Ludovic I de Anjou și elita românească din Voievodatul
Transilvaniei. Privilegiul regal solemn și urmările sale juridice
asupra românilor (1366-1382)
Ludovic I de Anjou and the Romanian elite from
Transylvania’s Voivodeship. The solemn royal privilege and
its juridical consequences over the Romanians (1366-1382)
Teodor Pătrăuţă
Ineul sub stăpânirea principilor transilvăneni
The city Ineu under the domination of the Transylvanian princes…… 676
Gheorghe Falcă
Proiect “România 2020”
Project “Romania 2020!”………………………………………… 703

Leave a Comment

Your email address will not be published.