Analele Aradului, Anul 2, Nr. 2, 2016

În toamna anului 2009, cu prilejul sărbătoririi a nouă decenii de la întregirea României Mari, istoricii, teologii, universitarii şi oamenii de cultură din Arad –alături de distinşii lor invitaţi din Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Galaţi, Oradea şi din alte centre universitare din România, Germania, Ungaria şi Serbia –au organizat o sesiune de comunicări ştiinţifice cu titlul „90 de ani de administraţie românească în Arad”. Aşa s-a născut primul volum de studii şi comunicări1pe această temă, după care a urmat seria celor zece volume „Administraţie românească arădeană –studii şi comunicări din Banat-Crişana”, serie care a impus în peisajul publicisticii de specialitate colecţia editorială „Slaviciana –serienouă2”, aceasta fiind omologată în patrimoniul editurii „Vasile Goldiş” University Press. Împlinindu-se acest demers editorial, istoricii, cercetătorii şi universitarii prezenţi la Arad cu ocazia Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice „Administraţieromânească arădeană –ASTRA arădeană rediviva”, ediţia a X-a, din 15 mai 2015, au fost consultaţi şi au căzut de acord ca seria editorială „Administraţie românească arădeană” –colecţia „Slaviciana –serie nouă” să fie continuată în fiecare an, în jurul datei de 17 mai3, iar cu prilejul sesiunilor naţionale de comunicări ştiinţifice organizate în preajma Zilei Naţionale a României să fie iniţiată o nouă serie editorială. Aşa s-a născut revista de faţă, intitulată „Analele Aradului”, publicaţie care deschide colecţia editorială „ASTRA ARĂDEANĂ –1863”.

extras din “Cuvânt înainte” – Doru Sinaci și Emil Arbonie

Leave a Comment

Your email address will not be published.