Analele Aradului (supliment), Anul 4, Nr. 4, 2018

Sub egida Asociației Naționale Arădene pentru cultura poporuluiromân1 „Analele Aradului” văd pentru a patra oară lumina tiparului, chiar demarea sărbătoare a Centenarului Marii Uniri. Păstrând simbolistica acestuimoment istoric, am căutat să nu limităm cercetările științifice, lăsând ladispoziția distinșilor conferențiari toate perioadele istoriei naționale șicentral-europene în care doresc să se exprime. De asemenea, am încercat săfacem loc și studiilor de istorie bisericească și celor etnografice. Mai mult,medalioanele și recenziile publicate au făcut din sesiunile noastre științificeadevărate tribune de lansare a sute de lucrări de referință pentru istoriografianațională, monografii de localitate, de regiune, de personalități, sau anuareale asociațiilor culturale regionale sau naționale

extras din “Cuvânt înainte” – Doru Sinaci și Emil Arbonie

Leave a Comment

Your email address will not be published.